Szkolne Pakiety Multimedialne OSE

Drukuj
Wpisany przez Bożena Bańkowska   
czwartek, 10 grudnia 2020 12:10

Szkoła Podstawowa w Dębicy znalazła się wśród placówek, którym Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekazał tablety wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”.

„Szkolny Pakiet Multimedialny OSE” składa się z zestawów, których elementami są: tablet Blow PlatinumTAB10 4G V1 wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiatura bezprzewodowa (Bluetooth) z etui, rysik oraz logotyp w formie naklejki do samodzielnego naklejenia na etui tabletu.

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzieloną w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB, jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz oprogramowaniem. W Szkole uruchomiona jest usługa OSE w postaci Internetu LTE.

W dniu 09.12.2020 roku Szkoła Podstawowa w  Dębicy otrzymała przesyłkę zawierającą 25 zestawów z tabletami. Dostarczony sprzęt to wsparcie dla uczniów, jak i dla nauczycieli, które przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w sieci, w tym do realizacji zdalnego nauczania.

Anna Dziubak


Poprawiony ( czwartek, 10 grudnia 2020 12:20 )