Samorząd Szkolny - wybory

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bożena Bańkowska   
wtorek, 06 października 2020 17:03

W dniu 30 września odbyło się Walne Zebranie Uczniów Szkoły Podstawowej w Dębicy mające na celu wybór członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

Na wstępie Karol Rola pełniący obowiązki Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przywitał wszystkich zgromadzonych, Panią Dyrektor Annę Dziubak, nauczycieli oraz uczniów klas V-VIII, następnie przedstawił porządek zebrania i powołał protokolanta i komisję wyborczą. Do zarządu Samorządu Uczniowskiego zgłosiło się aż siedmiu kandydatów, którzy kolejno przedstawiali swoje kandydatury i program wyborczy. Byli to: Natalia Szczęch, Oliwia Niedziela, Iga Kawałek, Dominika Kazubek, Julianna Stelmach, Karol Rola i Dominik Jankiewicz. Programy wyborcze kandydatów były naprawdę interesujące i rozbudowane, wielokrotnie powtarzał się pomysł wprowadzenia szczęśliwego numerka, czyli dnia bez odpowiedzi dla wylosowanego numeru z dziennika, Dzień Sportu i Dzień Koloru. Żaden z kandydatów nie pominął również zaznaczenia w swoim programie form pomocy charytatywnej.

Po przedstawieniu swoich programów nastąpiło głosowanie, uczniowie klas VII i VIII oddali głosy na wybranego przez siebie kandydata. Następnie nastąpiło zliczanie głosów przez komisję wyborczą oraz zsumowanie końcowych wyników wyborów z protokołów cząstkowych.

Praca komisji trwała kilka minut, to był stresujący czas dla kandydatów, którzy niecierpliwie oczekiwali na ogłoszenie wyników.

Po podliczeniu wszystkich głosów, przewodnicząca komisji wyborczej Oliwia Kowalczyk ogłosiła wyniki: do zarządu samorządu uczniowskiego zakwalifikowali się: Oliwia Niedziela, Karol Rola, Natalia Szczęch, Dominik Jankiewicz. Uczniowie już sami między sobą mieli przydzielić sobie poszczególne funkcje.

Po ogłoszeniu wyników głos zabrała Pani Dyrektor Anna Dziubak, następnie opiekunki Samorządu Uczniowskiego Pani Mieczysława Kaznowska i Pani Małgorzata Żelazna, wszystkie zgodnie podkreśliły profesjonalizm w przeprowadzonym zebraniu oraz różnorodność programów wyborczych. Na zakończenie spotkania Karol Rola podziękował wszystkim za udział w zebraniu i uczniowie rozeszli się do klas.

W roku szkolnym 2020/2021 w skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

1) Oliwia Niedziela – przewodnicząca

2) Karol Rola - zastępca

3) Natalia Szczęch – skarbnik

4) Dominik Jankiewicz – sekretarz.

Gratulujemy wszystkim kandydatom i życzymy powodzenia w pełnieniu swoich funkcji. Pamiętajmy, że samorząd to wszyscy uczniowie naszej szkoły, a Zarząd SU to przedstawiciele, którzy będą reprezentowali całą społeczność uczniowską.

Małgorzata Żelazna


 
free pokereverest poker revie

Sondy

Nasza nowa strona jest?