Powrót uczniów klas I-III do szkoły

Drukuj
Wpisany przez Bożena Bańkowska   
piątek, 15 stycznia 2021 15:04

Najważniejsze informacje w związku z powrotem uczniów klas I-III do Szkoły

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Przy wejściach do budynku szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.

4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

7. We wszystkich sytuacjach społecznych, w których niemożliwe jest dystansowanie społeczne wymagana jest osłona nosa i ust.

8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki.

9. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

10.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.

11.  Biblioteka czynna w czwartek w godzinach 11.00 -13.00.

 

Dowóz uczniów:

gimbus:

7.55 Zawada - 8.05 SP Dębica

8.10  Tarkawica I - 8.20 Tarkawica II - 8.25 SP Dębica

autobus:

7.55  Żurawniec Kolonia - 8.00 Tarkawica (remiza) - 8.05 Bocianie Gniazdo - 8.10 Babczyzna - 8.20 Dębica - 8.25 SP Dębica

 

po południu (poniedziałek, środa, czwartek)

13.05 SP Dębica – Babczyzna - 13.10 Tarkawica -  Kol. Żurawiniec-

13.25 SP Dębica - Zawada

13.50 SP Dębica - Babczyzna- Tarkawica - Kol. Żurawiniec- Zawada

po południu (wtorek)

12.00 - SP Dębica - Babczyzna - Tarkawica - Kol. Żurawiniec - Zawada

13.50 - SP Dębica - Babczyzna - Tarkawica - Kol. Żurawiniec – Zawada

po południu (piątek)

12.00 - SP Dębica - Babczyzna - Tarkawica - Kol. Żurawiniec - Zawada

13.00 - SP Dębica - Babczyzna - Tarkawica - Kol. Żurawiniec - Zawada

 

Uczniowie klasy I - wchodzą wejściem od strony boiska, szatnia w piwnicy.

Uczniowie klasy II – III wchodzą wejściem głównym, szatnia na korytarzu przy sali gimnastycznej.

Dzieci z oddziału przedszkolnego wchodzą wejściem od strony boiska, szatnia na korytarzu.

Przypominam, że obowiązują dotychczasowe procedury i zarządzenia zamieszczone na stronie internetowej Szkoły.

Anna Dziubak - Dyrektor


Poprawiony ( wtorek, 19 stycznia 2021 12:38 )