Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Regulamin - 43. Mały Konkurs Recytatorski - Turniej Gminny

images/galerie/419-1383.jpg43. MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

TURNIEJ GMINNY

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie organizuje 43. Mały Konkurs Recytatorski dla uczniów I-VIII klas szkół podstawowych. Turniej dla Powiatu Lubartowskiego organizuje Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku. Turniej Gminny organizuje Szkoła Podstawowa w Dębicy. 

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

1. Uczestnikami konkursu gminnego mogą być uczniowie szkół podstawowych terenu Gminy Ostrówek. 

2. Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy nieprezentowany w innych konkursach (tematyka tekstu jest dowolna).

3. Czas występu nie powinien przekroczyć 5 minut.

4. Jury ocenia recytatorów w kategoriach wiekowych:

a) uczniów klas I-III,

b) klas IV-VI,

c) klas VII-VIII.

5. Jury ocenia dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora), interpretację tekstu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny.

6. W skład komisji oceniającej nie mogą wchodzić instruktorzy lub nauczyciele, których uczniowie biorą udział w konkursie.

PLAN ORGANIZACYJNY KONKURSU

1)       Zgodnie z tradycją konkurs odbywa się w drodze wielostopniowych eliminacji: środowiskowych (szkolnych, gminnych), powiatowych i wojewódzkich.

2)       Nie ma możliwości zgłaszania się uczestników z terenu gminy bezpośrednio do eliminacji powiatowych w Kocku.

3)    Zgłoszenie uczestnika następuje poprzez przyniesienie do siedziby organizatora prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia lub przesłanie jej skanu na adres mailowy: mkaz@poczta.onet.eu

4)       Termin zgłaszania uczestników do Turnieju Gminnego upływa 10.05.2024 r.

5)       Uczestnicy przyjeżdżają na Turniej Gminny na koszt własny.

6)    Organizatorzy turniejów szkolnych są zobowiązani dostarczyć karty uczestników opatrzonych pieczęcią instytucji i podpisem osoby odpowiedzialnej za organizację turnieju szkolnego. 

7)       Jury Turnieju Gminnego do Turnieju Powiatowego w Kocku może wytypować po 2 recytatorów w każdej kategorii wiekowej:

a)       2 uczniów z klas I-III,

b)       2 uczniów z klas IV-VI,

c)       2 uczniów z klas VII-VIII

8)        Karty zgłoszeń nominowanych uczestników do Turnieju Powiatowego 43. MKR wraz z protokołem jury zostaną przekazane do Domu Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku.

9)       Istnieje możliwość przesunięć limitu na inne kategorie wiekowe.

10)   Turniej Gminny odbędzie się 17 maja 2024 r. w Szkole Podstawowej w Dębicy. Otwarcie o godz.1100.

11)   Dom Kultury w Kocku zaprasza na Turniej Powiatowy - 22 maja 2024 r. na godz. 930.

12)    Laureaci Turnieju Powiatowego 43. MKR (do 3 osób) wezmą udział w Wojewódzkim Konkursie Laureatów, który odbędzie się w Lublinie. Karty zgłoszeń nominowanych uczestników Turnieju Powiatowego 43. MKR wraz z protokołem jury zostaną przekazane do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury.

13)    Wszelkie sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Organizator konkursu.

14)    Kontakt w sprawie organizacji konkursu: Mieczysława Kaznowska – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Dębicy; tel. 603937370,
e-mail: mkaz@poczta.onet.eu

 

 

Data dodania: 2024-05-14 08:38:28
Data edycji: 2024-05-14 09:34:10
Ilość wyświetleń: 138

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej