Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Święto Konstytucji 3 Maja

2 maja obchodzimy w Polsce Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiony ustawą Sejmu RP. 20 lutego 2004 roku. Flaga, godło i hymn są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej, służą jednoczeniu społeczeństwa i przypominają o poświęceniu wielu pokoleń Polaków którzy walczyli i pracowali dla dobra naszej Ojczyzny.

 

3 maja obchodzimy 232 rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku wielu Polaków zrozumiało, że należy uchronić Rzeczpospolitą przed kolejnymi rozbiorami przeprowadzając głębokie zmiany w ustroju politycznym państwa. Uchwalona 3 maja 1791 roku konstytucja oparta była na oświeceniowej zasadzie trójpodziału władzy, likwidowała wolną elekcję i wprowadzała w Polsce monarchię dziedziczną, likwidowała liberum veto i wprowadzała przyjmowanie ustaw w sejmie większością głosów. Ustalono również powiększenie armii polskiej do 100 tys. żołnierzy, nałożono podatki na szlachtę i duchowieństwo oraz dano prawa obywatelskie mieszczanom. Przeciwko Konstytucji 3 Maja, była część szlachty i magnaci, którzy w Targowicy w 1772 roku zawiązali konfederację targowicką i zwrócili się do Rosji z prośbą o interwencję wojskową w Polsce w celu obalenia konstytucji. Wojska rosyjskie wkroczyły do Polski, Polska przegrała wojnę z Rosją w obronie konstytucji, król Stanisław August Poniatowski zdradził Polskę i przeszedł na stronę targowiczan, a Rosja i Prusy w 1793 roku dokonały drugiego rozbioru Polski. Konstytucja 3 Maja została unieważniona. Dwa lata później w 1795 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru i Polska przestała istnieć.

 Marek Kaliszewski

Data dodania: 2023-05-03 11:40:50
Data edycji: 2023-05-03 11:50:58
Ilość wyświetleń: 188

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej